USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

Izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom skladno z zahtevami 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

1. nastopu dela;
2. premestitvi na drugo delovno mesto;
3. začetku opravljanja drugega dela;
4. spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;
5. spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požari se morajo izvajati v skladu z zakonodajo v vseh podjetjih in ustanovah za vse zaposlene in sicer ob nastopu dela in periodično (na 2 – 3 leta). Usposabljanje zajema področje pravno normativne ureditve varstva pred požarom, seznanitev z vsebino požarnega reda podjetja, ukrepi v primeru požara in praktično gašenje z gasilniki, ki so v podjetju nameščeni.