PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Vsak delodajalec mora na podlagi 14. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za

nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Ocenjevanje tveganja obsega:

– opredelitev nevarnosti,

– opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju,

– ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,

– določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja,

– revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.