USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Izvajamo usposabljanja in preizkuse skladno z zahtevami 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.