OSTALE STROKOVNE NALOGE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

– svetovanja pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo
– svetovanja glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja
– pomoč pri vodenju evidenc
– občasni notranji nadzor
– prijave in raziskave poškodb
– pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ipd.