OSTALE STROKOVNE NALOGE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

Opravljamo strokovne naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s 36. členom  Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)

  •  kontrolni pregledi stanja opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom
  •  kontrolni pregledi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom
  •  pomoč pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru
  •  vodenje evidenc, svetovanje ipd.