USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

Izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom skladno z zahtevami 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

1. nastopu dela; 2.