PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

3. junija 2011 je bil objavljen nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), s katerim se temeljne ureditve od prej sicer ne spreminjajo, se pa uvaja kar nekaj novosti. Ena izmed njih je tudi Promocija zdravja na delovnem mestu.

S tem