OSTALE STROKOVNE NALOGE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

– svetovanja pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo – svetovanja glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja – pomoč pri vodenju evidenc – občasni notranji nadzor – prijave in raziskave poškodb – pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ipd.

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Vsak delodajalec mora na podlagi 14. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni