Strokovna usposabljanja

Strokovna usposabljanja

 

Izvajamo redna mesečna usposabljanja za upravljavce naslednje delovne opreme:

– viličarji

– stroji težke gradbene meganizacije

– hidravlična dvigala vgrajena na vozila

– dvižne košare / ploščadi

– dvigala vodena s tal

– verižne motorne žage

Zahtevo po strokovnih usposabljanjih za varno uporabo delovne opreme predpisuje  Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04).

Nekaj pomembnejših določil:

V primeru, da uporaba delovne opreme predstavlja nevarnost ali škodljivost za poškodbo ali zdravstveno okvaro delavcev, mora delodajalec izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da tako delovno opremo uporabljajo samo delavci, ki so za njeno uporabo usposobljeni. Delodajalec mora za delavce, ki uporabljajo takšno opremo, zagotoviti posebno usposabljanje.

Delavec mora delovno opremo uporabljati na tak način, da se pri njeni uporabi izogne nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare, in da pri delu ne ogroža varnosti in zdravja drugih oseb, ki se nahajajo v nevarnem območju delovne opreme.

V primeru, ko je ob delovni opremi tudi pripadajoča naprava za dviganje tovora ali delovnih predmetov, mora delodajalec zagotoviti, da je delavec, ki to delovno opremo uporablja, teoretično in praktično usposobljen za varno delo z napravo za dviganje tovora in delovnih predmetov.

Delodajalec mora zagotoviti, da opremo z lastnim pogonom vozijo samo delavci, ki so usposobljeni in izpolnjujejo druge predpisane pogoje za njeno uporabo oziroma vožnjo.