O podjetju

PREDSTAVITEV PODJETJA:

Smo strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, ki že več kot 23 let v skladu z veljavno zakonodajo skrbimo za dosledno izpolnjevanje predpisov in določil s tega področja. Našim strankam urejamo razne administrativne postopke za izpolnjevanje pogojev s področja varnosti in zdravja pri delu, nudimo strokovna izobraževanja in usposabljanja, promoviramo zdravje in zdrav način dela v podjetjih, opravljamo vse strokovne naloge s področja požarne varnosti ter izvajamo terenske preglede in preizkuse delovne opreme.

DEJAVNOSTI PODJETJA:

– IZOBRAŽEVANJA IN PREIZKUSI IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM

– PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, POŽARNIH REDOV IN EVAKUACIJSKIH NAČRTOV

– PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREMEPovezana slika

– PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

– STROKOVNA USPOSABLJANJA IN ZAKLJUČNI IZPITI ZA:          

  • – UPRAVLJAVCE HIDRAVLIČNIH DVIGAL VGRAJENIH   NA VOZILA
  • – UPRAVLJAVCE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE
  • – UPRAVLJAVCE VILIČARJEV
  • – UPRAVLJAVCE DVIGAL VODENIH S TAL                                                           
  • – UPRAVLJAVCE VERIŽNIH MOTORNIH ŽAG
  • – UPRAVLJAVCE DVIŽNIH KOŠAR IN PLOŠČADI
  • – UPRAVLJAVCE ŽERJAVOV VODENIH S TALRezultat iskanja slik za hiab

Vse naše stranke po uspešno končanem usposabljanju prejmejo A4 potrdilo in PVC izkaznico. 

Nudimo vam tudi možnost zamenjave vašega starega potrdila in izkaznice z novejšimi dokazili.Strokovna usposabljanja